Gestió In Company

Tenim constància que algunes empreses opten per crear un departament intern en les seves pròpies instal·lacions que es dediqui a la Gestió de la Flota.

Amb la finalitat de cobrir totes les necessitats que pugui tenir el Client, realitzem Projectes Claus en Mà, adaptats totalment a la seva flota.

A través de diverses reunions i d'un estudi previ de la situació de la flota, es determinen les necessitats del Client i es defineixen les Especificacions Tècniques del projecte.


Creiem que la comunicació amb el Client és bàsica per dur a terme un bon treball, de manera que realitzem tantes reunions com siguin necessàries per tractar cadascun dels punts i d'aquesta manera aconseguir una relació de confiança i responsabilitat mútua.

 

Oferim dos tipus de Projecte - Claus en Mà diferents:

Equip humà i Software de Gestió: consisteix a proporcionar al Client tant l'equip humà necessari com el software de Gestió que s'utilitzarà.

Software de Gestió: AMAC ofereix la possibilitat de llogar el Sistema AFM per disposar d'ell en les seves instal·lacions i gestionar internament qualsevol tràmit de la flota de Vehicles, disposant en tot moment de la seva base de dades.

Accés Sistema
AFM
Usuari

Contrasenya

Recuperar contrasenya

14/05/2013
VI Trobada anual de Gestors de Flotes
Amac Fleet Management fou un dels patrocinadors de la VI Trobada de Gestors de Flotes que es va dur ...

02/11/2012
Trobada professional sobre la gestió de flotes
Especialistes del sector analitzen la gestió de flotes per a les PYMES.

11/05/2012
AMAC participa en la V trobada anual de Gestors de Flotes
AMAC serà un dels participants i patrocinadors de la V Trobada anual de Gestors de Flotes. Event qu...