Sistema AFM

El Sistema AFM (Amac Fleet Management) és un sistema de gestió que fa possible la intercomunicació entre les parts que participen en el dia a dia de la flota; Xarxa de Tallers Col·laboradors, empreses de Renting, Client, Conductors i la pròpia empresa, AMAC.


AMAC ha desenvolupat un Software propi de Gestió que permet controlar cadascun dels aspectes a tenir en compte en la Gestió de Flotes.


El sistema disposa d'un accés via web per a Clients que els permet realitzar qualsevol tipus de consulta o modificació en qualsevol moment, amb l'única condició de disposar d'internet.

El sistema informàtic s'ha estructurat per mòduls. D'aquesta manera AMAC ofereix al Client la possibilitat de compra o lloguer del Software per poder utilitzar-ho en les seves instal·lacions i portar un control exhaustiu de la Flota.

Alguns mòduls dels quals disposa el Sistema AFM són els següents:

• Control de Manteniments
• Control d'ITV
• Base de dades dels Vehicles i documentació adjunta
• Històric de reparacions de cada vehicle
• Tipificació d'incidències i averies
• Situació de la flota (taller on s'està reparant, data d'entrada, pressupost, fotos, checklist,...)
• Actualització de km
• Notificació d'incidències
• Autoritzacions de Pressupostos
• Consulta d'Informes
• Control de combustible

Per a més informació contacti amb nosaltres i li facilitarem un informe detallat del contingut del Software(info@amacflotas.com).


 

Accés Sistema
AFM
Usuari

Contrasenya

Recuperar contrasenya

14/05/2013
VI Trobada anual de Gestors de Flotes
Amac Fleet Management fou un dels patrocinadors de la VI Trobada de Gestors de Flotes que es va dur ...

02/11/2012
Trobada professional sobre la gestió de flotes
Especialistes del sector analitzen la gestió de flotes per a les PYMES.

11/05/2012
AMAC participa en la V trobada anual de Gestors de Flotes
AMAC serà un dels participants i patrocinadors de la V Trobada anual de Gestors de Flotes. Event qu...